Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu a odběratelem novinek, poskytujete své osobní údaje, které zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů je Martina Kupková, K potoku 237, Praha – východ, která provozuje webové stránky www.martinakupkova.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč

  • E-mailové kampaně a newslettery

E-mailem vám posílám informace o nových článcích, ke kterým jste se přihlásili.

Osobní údaje zpracováváme po do u trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Martina Kupková.

Abych mohla měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb – Google Analytics pomocí měřícího kódu.

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: mkupkova91@gmail.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Provedené technické opatření zajišťuje zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a vaše osobní údaje jsou tak zabezpečené v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: mkupkova91@gmail.com.

Díky právu na přístupmě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnuosobních údajů.

Právo na omezení zpracovánímůžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). 

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázaná zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažemu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budemu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud je to možné, nejprve informujte o tomto podezření mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů

Odběr zasílaných e-mailů můžete zrušit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.